gallery/untitled document (4)
  web site traffic statistics
  gallery/logo fiba endorsed02
  gallery/viziotehnik color
  gallery/google-adwords-logo

  PARTENERI:

  gallery/erasmuslogo
  gallery/meda
  gallery/download
  CLICK PENTRU MĂRIRE

  Grup țintă:

  Grupul țintă este reprezentat de 25 tineri dâmbovițeni liceeni și studenți cu vârsta cuprinsă între 17 – 25 ani.

  Scop:

  Pornind de la aceste premise, proiectul „Business time” are ca scop apropierea tinerilor de mediul antreprenorial și facilitarea interacțiunii directe cu oameni de afaceri de succes pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale și a unui set de competențe necesare iniţierii şi dezvoltării unui plan de afaceri care vor oferi acestora o viziune de ansamblu și înțelegerea modului de funcționare a anteprenoriatului.

  Obiective:

  • Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor participanți;
  • Cultivarea înțelegerii și cunoașterii modului în care funcționează antreprenoriatul în societatea românească;
  • Încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin înțelegerea contextului socio-economic și politic actual din România;
  • Dezvoltarea unor abilitați practic-aplicative, abilități și deprinderi antreprenoriale în rândul tinerilor;
  • Conturarea  profililului de antreprenor: mentalitate antreprenoriala, blocaje mentale, gândire creativă etc.;
  • Încurajarea cooperării, crearea de parteneriate între tineri.
  • Conceperea practică a unor planuri de afaceri.

  Loc desfășurare:

  • Târgoviște

  Durata proiectului:

  • aprilie - decembrie 2017

  Metodologie:

  dezbateri, discuții libere, discuții de grup, studii de caz, energizere, jocuri de spargere a gheții, brainstorming, ateliere practice, jocuri interactive, simulări.

  Tematica activităților

  Activitățile în cadrul proiectului se vor desfășura sub formă de întâlniri, programate săptămânal cu durată de 2 h din care 1 h va fi destinată atelierelor practice. Fiecare întâlnire săptămânală va avea o tematică susținută de un invitat din mediul afacerilor.

  • Introducere în domeniul antreprenoriatului;
  • Profilul antreprenorului;
  • De unde încep;
  • Antreprenoriatul în context românesc;
  • Antreprenoriatul în lume;
  • Antreprenoriatul și legislația;
  • Management și leadership;
  • Obiective în afaceri;
  • Surse de finanțare;
  • Promovarea afacerii;
  • Tehnologii şi inovaţii;
  • Riscuri și managementul riscului;
  • Antreprenoriatul şi etica;
  • Reușită și eșec în afaceri.
  gallery/businesstimef

  Susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor reprezintă o soluție care va contribui la construirea unei clase de mijloc puternice, la clădirea unui viitor sigur și la crearea de noi locuri de muncă ce va avea ca rezultat creșterea economică și buna stare a comunității în care trăim. Însă, educația antreprenorială de care beneficiază tinerii este scăzută din punct de vedere calitativ, nu îi pregătește pentru a deveni antreprenori reprezentând unul dintre cele mai slabe puncte ale României. Acest lucru este relevat și de studii precum:

  Studiul EY: Barometrul antreprenoriatului românesc 2016 arată că 73% dintre antreprenori  depășesc ca vârstă 40 de ani și doar 1% au sub 29 de ani;

  Forbes România plasează România pe ultimele locuri la rata sustenabilității cu toate că se află pe primele locuri la companii nou înființate, acestea ajung repede la faliment.

  gallery/meda