gallery/untitled document (4)
web site traffic statistics

We support the development of young people!

Be You is an apolitical, non-governmental and non-profit that addresses youth and stimulate the personal development of them through art, culture, history, sports and creativity. Be You opens its doors to all who wish to participate actively in the realization of our purposes.

YOUTUBE

gallery/publication3
gallery/d3ab7c9e578bc1ddd2c83f8f3b5c3125_fancybox

Odată cu actualizarea Noului Cod Fiscal în anul 2016 prin Legeanr. 227/2015, acesta prevede că orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială. Însă, chiar şi în acest moment, puţini manageri și chiar contabili ştiu că au această libertate de alegere care nu îi costă absolut nimic.

Cum redirecţionez?

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG‐ul susţinut, cheltuielile fiind deductibile.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p):

"(...) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (...) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

5‰ (la mie) din cifra de afaceri;
20% (la sută) din impozitul pe profit datorat."

Care sunt avantajele?

La nivel micro, compania care alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială beneficiază de următoarele avantaje:
libertatea de a alege destinaţia unei sume care, în alte condiţii, ar ajunge oricum la stat;
contribuţia la o cauză nobilă printr‐o procedură 100% transparentă, fără niciun fel de cheltuială.
La nivel macro, contribuţia fiecărei companii la acest program ar determina un progres semnificativ în soluţionarea şi prevenirea problemelor sociale.

Ce schimbare pot determina?

Poţi să te implici chiar acum prin mecanismul simplu de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit şi, fără să cheltuieşti nimic, vei câştiga mult:

vei creşte reputaţia companiei tale în comunitate prin asocierea cu o cauză socială derulată în beneficiul acelei comunități;
vei determina o mai mare competitivitate a companiei tale printr‐o imagine îmbunătăţită de contribuţia la o cauză socială importantă;
vei inspira mai mult respect în rândul angajaţilor, care vor fi mândri să lucreze pentru o companie care se implică în cauze sociale;
vei beneficia de mai multă vizibilitate, acțiunile noastre fiind intens mediatizate național și internațional prin GRANTUL GOOGLE.

Sponsorizarea în bani sau bunuri

Cea mai întâlnită formă de implicare socială este cea a sponsorizării prin care o companie oferă o anumită sumă de bani sau o cantitate de bunuri unei entități nonprofit. Este o modalitate foarte facilă prin care o firmă poate susține o anumită cauză și care îi permite să beneficieze de deduceri.

Pentru persoane juridice (firme):

Potrivit Codului Fiscal, art 21, aliniatul 4, litera p: plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării și/sau mecenatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

sunt în limita a 0.5‰ din cifra de afaceri
nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA):

Persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent vor putea să‐și deducă din venitul brut cheltuielile de sponsorizare efectuate conform legii, în limita a 5% dintr‐o bază de calcul. Această bază de calcul se determină ca diferență dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cele de sponsorizare, mecenat sau protocol.

Sponsorizările se pot face în bani sau bunuri

Sponsorizarea presupune încheierea unui contract în două exemplare între sponsor și beneficiar, cu ștampilă și semnătură respectiv număr de înregistrare.

Pentru ca acest contract să aibă valoare juridică trebuie să existe dovada oferirii/primirii sponsorizării.

Aceasta înseamnă:

chitanță sau ordin de plată în cazul sponsorizărilor în bani.
proces verbal de predare primire sau factură pe zero în cazul bunurilor.

Evidenţa contabilă a sponsorizărilor:

Sponsorizarea în bani sau în bunuri se va consemna în evidența contabilă a sponsorului și a beneficiarului sponsorizării, dacă prin lege aceștia au obligația organizării și conducerii contabilității proprii, pe baza documentelor care atestă efectuarea plății sau predarea respectiv primirea banilor.

În cazul bunurilor acestea se evaluează astfel:

la prețul de vânzare al sponsorului, fără TVA, în cazul în care bunurile sunt produse de sponsor;
la prețul de cumpărare de pe piață, fără TVA, în cazul în care sponsorul doar comercializează acele bunuri, fapt dovedit pe baza facturii fiscale de achiziționare;
la valoarea în vamă a bunurilor primite ca sponsorizare din străinătate.

Sponsorul va efectua următoarele înregistrări contabile:

6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = …%
5121 ‐ Bancă (dacă se face prin virament)
5311 ‐ Casă (dacă se face plata numerar)
6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = 3XX (dacă sponsorizarea se face în produse)

De ce Asociația Be You?

Suntem dedicați misiunii noastre:

doar într-un an și jumătate de existență am organizat 6 evenimente dedicate promovării sportului de masă, mișcării, și unui stil de viață sănătos. Evenimentele noastre sportive au strâns 117 de echipe – peste 1000 participanți. Asociația Be You este organizator oficial de turnee de baschet FIBA, competițiile noastre făcând parte din FIBA 3x3 World Tour, jucătorii participanți punctând în clasamentul mondial 3x3;
am organizat alături de partenerii noștri 8 proiecte Erasmus în Polonia, Irlanda, Belgia, Turcia, Portugalia și Italia;
am încheiat deja alte 7 parteneriate pe 2017 cu țări ca Tucia, Polonia, Ungaria, Portuglia și Italia;
am depus 3 proiecte Erasmus la Agenția Națională: Outside of the box și Roots of the winter;
am desfășurat proiectele locale : „Orientare în carieră”, „Diversitate și Multiculturalitate”, „Nu radicalizării”, „Ziua Europei”, „Instituțiile Uniunii Europene”, „Tabloul Uniunii Europene”, „Oportunități UE pentru tineri”, „Diversitate în context european”;
am sprijinit proiectele sportive și educative desfășurate de Școala „Ion Haralambie” din Valea Lungă, Dâmbovița prin donații de materiale și echipament sportiv;
ne-am înscris echipa de baschet 3x3, AllStar Târgoviște, în prima ligă de baschet 3x3 din România terminând competiția pe locul 3 și am câștigat mai multe competiții de baschet 3x3 din București și Bacău.

Ce trebuie să fac?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între firma dvs. şi ASOCIAŢIA BE YOU, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit.

În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiți şi al impactului pe care l‐au avut.

Implicați‐vă și fiți alături de noi! Numai împreună putem reuși!

Asociatia Be You

CIF: 35276581

Str. Tudor Vladimirescu, 85,Valea Voievozilor,

Dambovita

Email:

beyouroumania@gmail.com

Cont :

RO38BTRLRONCRT0325795201- Ron

RO85BTRLEURCRT0325795201- Euro

Banca Transilvania Targoviste

PIC: 923921218

Contact:

Targoviste:

Adrian Miloiu

Telefon: 0737842244;0773353413

Brasov:

Ilona Bálint

Telefon: 0754281108

gallery/logo 3x3 2017