gallery/untitled document (4)
  web site traffic statistics

  Susținem proiectele tinerilor!

  Promovăm sportul !

  Învață din plăcere!

   

  Motto: Investiție în educație, investiție în viitor

  Argument

  Școlile aflate în zonele periferice ale orașului Târgoviște se confruntă cu rata scăzută a promovabilității elevilor, mai ales în rândul celor care susțin examenele finale. Eșecul școlar al acestora este cauzat de factori ca: mediul de viață, gestionarea incorectă a eșecului  școlar, capacitatea scăzută  de selecție a informației, lipsa unor metode eficiente de învățare și lipsa motivației interne. Potrivit studiilor una dintre legile care stau la baza învăţării şcolare este Legea motivaţiei care arată că învăţarea şcolară este esenţial motivată şi orientată spre cunoaştere, spre sensibil, spre raţional şi comunicativitate. Motivaţia face ca învăţarea să se producă şi să se autosusţină; este generatoare de energie şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a valorilor potrivit studiului „Motivația în învățare”[1]. Motivația este factorul care pe termen lung duce la împlinire profesională, personală și la un nivel de trai mai ridicat asigurând reușita socială.

  Scop

  Proiectul are ca scop creșterea promovabilității și a reușitei școlare a elevilor de clasa a 8-a care urmează școlile cu cea mai scăzută rată de promovabilitate din Târgoviște prin metode de învățare non-formală ce vor contribui la consolidarea cunoștințelor dobândite prin învățarea formală. Instituțiile de învățământ vizate sunt Școala Gimnazială  „Smaranda Gheorghiu” (25,00% promovabilitate în anul școlar 2014-2015) și Școala Gimnazială „Grigore Alexandrescu” (66,67% rata de promovabilitate în anul școlar 2014-2015) potrivit ISJ Dâmbovița (http://www.isj-db.ro/ ).

  Pentru îndeplinirea scopului proiectul are în vedere șase sesiuni tematice care urmăresc creșterea motivației interne, însușirea unor metode de învățare eficientă, valorificarea aptitudinilor, un bun management al stresului și timpului, astfel încât elevii să aibă șansa la un viitor mai bun continându-și studiile.

  Obiective

  1.Creșterea ratei de promovabilitate cu 25% față de rezultatele înregistrate anterior a elevilor participanți de clasa a 8-a odată cu identificarea barierelor în învățare, aplicarea și însușirea unor metode de învățare eficientă.

  2. Îmbunătățirea rezultatelor școlare a elevilor participanți de clasa a 8-a prin identificarea stilului de învățare, aplicarea de teste valide de orientare profesională, metode de manageriere a stresului și timpului.

  3. Creșterea motivației interne a elevilor participanți de clasa a 8-a prin identificarea aptitudinilor acestora, aspectelor pozitive ale procesului de învățare, metode de gestionare a eșecului și a reușitei școlare.

  La sfârșitul proiectului elevii vor dobândi următoarele competențe:

  Competențe verbale, competențe de selecție și sistematizare a informației, competențe de manageriere a propriului timp, competențe de gestionare a eșecului școlar, autocunoaștere, abilitatea de a aplica metode eficiente în învățare, capacitatea de a stabili și de a atinge obiective personale, autonomie și încredere de sine, capacitatea de dezvoltarea și intreținere a motivației interne.

  Grupul țintă

  Este reprezentat de elevi de clasa a 8-a de români, romi și alte etnii care frecventează instituțiile de învățământ Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” și Școala Gimnazială „Grigore Alexandrescu”, insțituții aflate în zona periferică și dezavantajată din punct de vedere socio-economic (șomaj ridicat/ comunități defavorizate, etc) conform „Raportului anual de evaluare internă a calității” pe anul școlar 2014-2015¹.

  Școlile au un efectiv de aproximativ 40 elevi de clasa a 8-a.

  Beneficiile grupului țintă: creșterea performanțelor școlare prin stimularea motivației interne, însușirea unor metode de învățare eficientă, valorificarea aptitudinilor, un bun management al stresului și timpului, satisfacție pe plan personal și profesional, promovabilitate la examenul de capacitate, orientare profesională potrivit aptitudinilor și nevoilor beneficiarilor, pregătire profesională, integrare mai ușoară pe piața muncii după terminarea studiilor.

  [1] Sursa