gallery/untitled document (4)
web site traffic statistics

Be You este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi non profit care se adresează tinerilor şi stimulează dezvoltarea personală a acestora prin artă, cultură, istorie, sport şi creativitate. Be You îşi deschide porţile pentru toţi cei care doresc să participe activ la realizarea ţelului nostru.

Sprijinim dezvoltarea tinerilor!

gallery/logo fiba endorsed02
gallery/viziotehnik color
gallery/google-adwords-logo

PARTENERI:

gallery/erasmuslogo
gallery/csvmeda
gallery/outside

Outside of the box

Argument:
Asociaţia Be You promovează şi sprijină dezvoltarea personală a tinerilor deoarece ei sunt viitorul societăţii.Din această cauza ne-am îndreptat prin acest proiect către o problema socială de actualitate cum este dependenţă de internet cu care se confruntă tinerii. Cum internetul şi tehnologia sunt indispensabile societăţii de astăzi fiind prezente în toate activităţile noastre (spre exemplu în Europa rată de penetrare a internetului este de 78.5% conform www.internetworldstats.com),  tot mai mulţi tineri ajung să abuzeze de utilizarea internetului.Din nefericire, utilizarea necontrolată a internetului are consecinţe negative asupra viitorului lor, asupra dezvoltării personale şi profesionale, asupra sănătăţii lor psihice şi fizice, de asemenea afectează relaţia lor cu familia şi cu cei din jur. Prin acest proiect vrem să trezim conştiinţa tinerilor asupra consecinţelor nefaste ale dependenţei de internet şi să îi încurajăm  prin metode de învăţare informală şi non-formală să găsească soluţii pentru diminuarea acestei dependenţe. Vrem să îi îndemnăm spre alte activităţi interesante, de exemplu activităţile în aer liber. Vrem să le creăm premisele de a descoperi prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului  că viaţă reală cu experienţele sale, plăcerile şi divertismentul oferite de activităţile în aer liber nu pot fi înlocuite de lumea virtuală.
Obiective:
-Stimularea motivaţiei interne în folosirea conştientă a internetului prin practicarea unui stil de viaţă sănătos;
-Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare;
-Distracţie, spirit de echipa şi cunoaştere reciprocă;
-Deschidere către alte culturi şi formarea de atitudini pozitive.
Organizaţii participante: Gazdă: Asociaţia Be You- România, Parteneri: Asociaţia Montană Carpaţi- România, Europejskie Forum Mlodziezy "FRATERNITAS"- Polonia, Unique projects - Lituania, Green Spirit -Grecia, Associazione culturale Nieddì - Italia, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE -Spania, Free Minds Youth Association -Turcia.
Număr participanţi:

32 de participanţi împreună cu 8 lideri de grup.
Profilul participantului:

tineri cu vârstă cuprinsă între 18-25 de ani dornici să se implice în găsirea de soluţii pentru o utilizare în scopuri benefice a internetului şi diminuarea dependenţei de internet, deschişi, cu iniţiativa, dinamici, cu capacităţi şi aptitudini de relaţionare.
Locul desfăşurării:

Munţii Bucegi, România
Dată desfăşurării:

10 zile în iulie 2017
 Proiectul cuprinde activităţi că:
-Workshop-uri (pe teme că: Riscurile dependenţei de internet, Consecinţele dependenţei de internet, Activităţi ”outdoor” fără calculator);
-Activităţi în aer liber: Vânătoare de comori, teatru de improvizaţie, campare;
-Drumeţii: Peştera Ialomicioara, Babele şi Sfinxul, Castelul Cantacuzinilor;
-Activităţi sportive: Streetball, streetdance şi sporturi naţional-tradiţionale.
Metodologie: metode de invatareinformala şi non-formale: jocuri de cunoaştere, energizere, workshop-uri pe tema dependenţei de internet, activităţi sportive.
Rezultate aşteptate:
-32 de tineri participanţi ce au înţeles efectele negative ale dependenţei de internet asupra sănătăţii fizice şi psihice;
-dobândirea de noi abilităţi şi competenţe de către cei 32 de participanţi în găsirea de soluţii şi metode pentru diminuarea dependenţei de internet în rândul tinerilor în zonele din care provin;
-realizarea  unei broşuri online ce cuprinde activităţi şi jocuri de socializare sau pentru activităţi în aer liber concepute de cei 32 de participanţi în proiect că alternartiva la jocurile virtuale ce conduc spre dependenţă de internet şi spre ruperea de societate (Activităţi ”outdoor” fără calculator);
-dezvoltare pe plan personal şi profesional;
-conştientizarea prin exemple a altor moduri de petrecere a timpului liber şi distracţie de către cei 32 de participanţi;
-cunoaştere recirpoca;
-relaţionare şi eliminarea barierelor interculturale.
Impact:
Poiectul ”Outside of the box”  va avea un impact major  în diminuarea dependenţei de internet în rândul tinerilor la nivel local, regional şi european. Un alt impact aşteptat în urmă acestui proiect este conştientizarea de către participanţi a faptului că sunt cetăţeni europeni, că pot înlătura bariere de orice natură şi au şanse egale de dezvoltare indiferent de zona geografică din care vin. Îmbogăţirea bagajelor de cunoştinţe culturale, a abilităţilor lingvistice şi deschiderea către activităţile în aer liber şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos.